Thống kê lo gan miền bắc 24/09/2023

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
60 19 lần 04/09/2023 22 lần
43 16 lần 07/09/2023 19 lần
73 14 lần 09/09/2023 36 lần
79 12 lần 11/09/2023 23 lần
45 10 lần 13/09/2023 30 lần
09 9 lần 14/09/2023 24 lần
57 9 lần 14/09/2023 30 lần
02 8 lần 15/09/2023 22 lần
68 8 lần 15/09/2023 20 lần
77 8 lần 15/09/2023 25 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
06 - 60 5 lần 18/09/2023 16 lần
16 - 61 5 lần 18/09/2023 14 lần
37 - 73 5 lần 18/09/2023 15 lần
56 - 65 4 lần 19/09/2023 20 lần
59 - 95 4 lần 19/09/2023 15 lần
18 - 81 3 lần 20/09/2023 18 lần
39 - 93 3 lần 20/09/2023 10 lần
68 - 86 3 lần 20/09/2023 13 lần
02 - 20 2 lần 21/09/2023 11 lần
19 - 91 2 lần 21/09/2023 14 lần

thống kê gan giải Đặc biệt XS Miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 40 lần 14/08/2023 51 lần
4 23 lần 31/08/2023 66 lần
8 20 lần 03/09/2023 56 lần
7 15 lần 08/09/2023 41 lần
3 11 lần 12/09/2023 59 lần
5 10 lần 13/09/2023 58 lần
0 3 lần 20/09/2023 61 lần
6 2 lần 21/09/2023 56 lần
1 1 lần 22/09/2023 70 lần
2 0 lần 23/09/2023 67 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 19 lần 04/09/2023 58 lần
7 18 lần 05/09/2023 61 lần
9 17 lần 06/09/2023 71 lần
8 12 lần 11/09/2023 70 lần
0 8 lần 15/09/2023 57 lần
5 4 lần 19/09/2023 61 lần
3 3 lần 20/09/2023 60 lần
6 2 lần 21/09/2023 56 lần
4 1 lần 22/09/2023 47 lần
2 0 lần 23/09/2023 78 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
9 34 lần 20/08/2023 53 lần
0 30 lần 24/08/2023 52 lần
8 21 lần 02/09/2023 59 lần
6 7 lần 16/09/2023 66 lần
1 6 lần 17/09/2023 63 lần
7 4 lần 19/09/2023 54 lần
3 3 lần 20/09/2023 67 lần
2 2 lần 21/09/2023 64 lần
5 1 lần 22/09/2023 58 lần
4 0 lần 23/09/2023 56 lần

Xem thêm: Danh sách 12 Nhà Cái Chơi Lô Đề Uy Tín Nhất